چهارشنبه, 11 شهریور 774 ساعت 19:01

همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال 1396

نوشته شده توسط

همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال 1396 به کوشش موسسه اقتصاد ایرانیان به مدت یک روز در تاریخ 04 اسفندماه 95 در تهران برگزار خواهد شد.

 

اولین همایش ملی کاربرد فناوری های هسته ای در صنعت به کوشش پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای به مدت دو روز در تاریخ 08 لغایت 09 اسفندماه 95 در تهران برگزار خواهد شد.

 

کنفرانس پژوهش های معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران به کوشش مرکز موسسه معماری و شهرسازی سفیران مهرازی در تاریخ اسفندماه 95 در شیراز برگزار خواهد شد.

 

چهارمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی به کوشش دانشگاه پتروناس مالزی با مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی به مدت دو روز در تاریخ 18 لغایت 19 اردیبهشت ماه 95 در تهران برگزار خواهد شد.

 

دومین اجلاس معدن و صنایع معدنی ایران"توسعه و سرمایه گذاری " به کوشش ایمیدرو- شرکت همایش سازان امروز به مدت دو روز در تاریخ 20 لغایت 21 آذرماه 95 در تهران برگزار خواهد شد.

 

چهارمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران به کوشش انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین- موسسه آموزش عالی مهر اروند به مدت یک روز در تاریخ 16 دی ماه 95 در تهران برگزار خواهد شد.

 

نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان به کوشش دانشکده هنر و معماری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران به مدت یک روز در تاریخ 03 اردیبهشت ماه 96 در تهران برگزار خواهد شد.

 

کنگره نانو،از سنتز تا صنعت به کوشش دانشگاه علوم تحقیقات تهران به مدت سه روز در تاریخ 26 لغایت 28 بهمن ماه 95 در تهران برگزار خواهد شد.

 

دومين کنفرانس ملی فرهنگ، گردشگری و هويت شهری به کوشش موسسه علمی پژوهشی مهراندیشان ارفع به مدت دو روز در تاریخ 06 لغایت 07 بهمن ماه 95 در کرمان برگزار خواهد شد.

 

کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان به کوشش دانشکده هنر و معماری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران به مدت یک روز در تاریخ 03 اردیبهشت ماه 96 در تهران برگزار خواهد شد.

 

همایش ملی نخبگان حقوقی و قضایی و سومین کنگره بین المللی عدالت، مطالعات حقوقی و قضایی به کوشش موسسه آموزش عالی متانت به مدت یک روز در تاریخ 28 بهمن ماه 95 در تهران برگزار خواهد شد.

 

سمینار کاربردهای یادگیری ماشین در بیوانفورماتیک و زیست محاسباتی به کوشش Science & Technology Learning Center ازتاریخ 22 آبان لغایت 01 دی ماه 95 بصورت مجازی برگزار خواهد شد.

 

چهارشنبه, 28 مرداد 774 ساعت 13:13

سمینار تخصصی فروش و مذاکرات سازمانی

نوشته شده توسط

سمینار تخصصی فروش و مذاکرات سازمانی به کوشش دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به مدت یک روز در تاریخ 26 آبان ماه 95 در تهران برگزار خواهد شد.

 

پانزدهمین کنگره علوم خاک ايران به کوشش انجمن علوم خاک ایران به مدت سه روز در تاریخ 06 لغایت 08 شهریورماه 96 در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار خواهد شد.

 

دوشنبه, 26 مرداد 774 ساعت 20:23

همایش ملی فرش دستباف چهارمحال و بختیاری

نوشته شده توسط

همایش ملی فرش دستباف چهارمحال و بختیاری به کوشش سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری به مدت یک روز در تاریخ 07 اسفندماه 95 در شهرکرد برگزار خواهد شد.

 

اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران به کوشش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان به مدت یک روز در تاریخ 05 اسفندماه 95 در تهران برگزار خواهد شد.

 

صفحه6 از98