اولین همایش ملی خیر ماندگار،مطالعه و ارزیابی امور خیریه در ایران

اولین همایش ملی خیر ماندگار،مطالعه و ارزیابی امور خیریه در ایران به کوشش بنیاد خیریه راهبری آلاء به مدت دو روز در تاریخ 01 لغایت 02 اسفندماه 95 در تهران برگزار خواهد شد.

 

آدرس سایت: www.ala-conf.ir

پست الکترونیک:

 

شماره تماس: 021-86015332- داخلی 322

نمابر:

 

محورهای همایش:

 • مبانی و مفاهیم اساسی حوزه امور خیر :
 • تحولات مفهومی و گستره امور خیر و نیکوکاری
 • گونهشناسی امور خیر و نیکوکاری
 • تشریح و تبیین امور خیر برزمینمانده
 • مبانی فقهی، کلامی، فلسفی، اجتماعی، روانشناختی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی امور خیر و نیکوکاری
 • مفهوم‌شناسی امر خیر در قرآن و روایات
 • مبانی، روش‌ها و مدل‌های احسان و نیکوکاری در قرآن و روایات
 • امور خیر به مثابه امور شرعی و عرفی
 • امور خیر به مثابه امر اجتماعی
 • مفهوم تعاون، دوستی، دیگری و یاری‌گری در حوزه امور خیر و نیکوکاری
 • آموزش و امور خیر :
 • وضعیت آموزش در حوزه امور خیر و نیکوکاری
 • آسیبشناسی الگوهای آموزش در امور خیر و نیکوکاری
 • امور خیر در برنامههای درسی آموزش و پرورش رسمی ایران
 • آثار فعالیتهای آموزشی بر جهتگیریها و اقدامات حوزه امور خیر و نیکوکاری
 • کارایی الگوهای بهرهگیری نهادهای آموزشی ایران از خیریه و موقوفات
 • آموزش و توانمندسازی کارکنان و مدیران حوزه امور خیر
 • قلمروهای نوین حوزه امر خیر و آموزش (موضوع‌های برزمین مانده(
 • خیریههای دانشبنیان و دانش مددرسان خیریه و نیکوکاری
 • جایگاه امور خیر در آموزش‌های غیر رسمی (خانواده و نهادهای اجتماعی(
 • جایگاه امور خیر در آموزش‌های رسمی (مدرسه‌ای و دانشگاهی(
 • اقتصاد و امور خیر :
 • آسیبشناسی اقتصاد امور خیر و نیکوکاری
 • گردش مالی در حوزه امور خیر در ایران
 • الگوهای سرمایهگذاری در حوزه امور خیر و نیکوکاری
 • موضوعات برزمین‌مانده اقتصادی در حوزه امور خیر
 • بررسی روند درآمدهای خیریه‌ها
 • نهادهای اقتصادی و امور خیر و نیکوکاری
 • کارایی الگوهای مالی جذب مشارکت مردمی در ایران
 • زمینههای عمل خیریهها در اقتصاد و اشتغال
 • خیریه و وقف و بازار بورس و اوراق بهادار
 • نقش خیریه ها در کارآفرینی
 • الگوهای نوین امور خیر و نیکوکاری
 • امور خیر و نظام مالیاتی کشور؛ ضرورتها و چالشها
 • قلمروهای نوین فعالیت اقتصادی خیریه‌ها
 • مدیریت و امور خیر :
 • بررسی وضیعت سیاستگذاری و خط مشی‌گذاری در حوزه امور خیر و نیکوکاری
 • آسیبشناسی نظام تقسیم کار ملی و نحوه یکپارچهسازی و هماهنگی امور خیر
 • الگوهای جذب مشارکت و مدیریت نیروهای داوطلب
 • الگوهای مناسب برای شبکهسازی و مشارکت همگانی در امور خیر و نیکوکاری
 • بررسی شیوه‌های پایش و نظارت کارآمد بر نهادها و فعالیت‌های خیریه
 • آیندهنگری امور خیریه و وقف در ایران
 • مطالعه تطبیقی الگوهای موفق خیریه و اوقاف در ایران
 • وضعیت نهادسازی و ارائه الگوهای بهینه امور خیر
 • بررسی شیوه‌های بینالمللیسازی نهادهای خیریه و جلب مشارکت ایرانیان خارج از کشور
 • قلمروهای نوین مباحث مدیریت خیریه‌ها (موضوع‌های برزمین مانده(
 • جامعه و امور خیر :
 • وضعیت امور خیر و نیکوکاری در جامعه ایرانیان
 • آسیبشناسی امور خیر و نیکوکاری در ایران
 • آثار اجتماعی امور خیر و نیکوکاری در ایران
 • امور خیریه به مثابه سرمایه اجتماعی
 • اعتماد اجتماعی به خیریه و نیکوکاری
 • امور خیریه و فعالیت‌های داوطلبانگی و نیکوکاری در ایران
 • گروه‌های قومی، مذهبی و جمعیتی و فعالیتهای خیریه و نیکوکاری در ایران
 • زنان و فعالیتهای خیریه و نیکوکاری در ایران
 • سالمندان و جوانان و امور خیر و نیکوکاری در ایران
 • امور خیریه در فضای مجازی
 • نقش امور خیر و داوطلبانگی بر فرایندهای اجتماعی
 • نهادهای اجتماعی و فعالیتهای خیریه در ایران
 • نظریه اجتماعی امور خیریه
 • تحولات اجتماعی نیکوکاری در ایران
 • فرهنگ و امور خیر :
 • نقش امور خیر در ارتقاء فرهنگ جامعه
 • نقش فرهنگ در توسعه امور خیر
 • فرهنگ امر خیر در گذشته، حال و آینده
 • مسئولیت دولت‌ها در گسترش فرهنگ امر خیر
 • سیاستگذاری، برنامه ریزی و اقدام در گسترش فرهنگ امر خیر
 • نقش نهادهای مردمی در گسترش فرهنگ امر خیر
 • نظام ایده‌پردازی برای گسترش فرهنگ امر خیر
 • نقش فطرت، دین و قوانین در گسترش فرهنگ امر خیر
 • اقتضائات محیطی و آیندهنگاری در توسعه فرهنگ امر خیر و نیکوکاری
 • بازنمایی امور خیر و نیکوکاری در ادبیات فارسی، هنر و رسانه
 • حقوق و فقه و امر خیر :
 • فقه امور خیر، تعاون و نیکوکاری
 • حقوق امور خیر، تعاون و نیکوکاری
 • آسیب‏شناسی حقوق و فقه امور خیریه و وقف امور خیر، تعاون و نیکوکاری
 • مشکلات قانونی خیریه و اوقاف و موسسات مردم نهاد در ایران
 • احکام شرعی امور خیریه، وقف و نیکوکاری
 • قوانین و مقررات حامی فعالیت‏های خیر و وقف
 • نهادهای قانونی حوزه امور خیر و نیکوکاری در ایران
 • زمینهها و موضوعات نیازمند قانونگذاری در حوزه امر خیر و نیکوکاری
 • جایگاه امر خیر و وقف در حقوق ایران
 • قلمروهای نوین مباحث فقه و حقوق امور خیریه و نیکوکاری (موضوع‌های برزمین مانده(
 • ایده های نو و تجربه های موفق :
 • «ایده های نو و تجربه های موفق» در عرصه امور خیر و نیکوکاری با تمرکز بر محورهای مطرح شده

اطلاعات تکميلي

 • عنوان فارسی: اولین همایش ملی خیر ماندگار،مطالعه و ارزیابی امور خیریه در ایران
 • عنوان انگلیسی: اولین همایش ملی خیر ماندگار،مطالعه و ارزیابی امور خیریه در ایران
 • زمان برگزاری: یکشنبه, 01 اسفند 1395
 • سطح همایش: ملی
 • رشته: فرهنگ ، فقه ، فلسفه
 • برگزار کننده: بنیاد خیریه راهبری آلاء ، انجمن ها و مراکز دانشگاهی

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.