اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسلام

اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسلام اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسلام

اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسلام آبان ماه سال 1395 در دانشگاه تربیت مدرس توسط موسسه آینده پژوهی جهان اسلام برگزار خواهد شد .

 

برگزار کننده همایش : موسسه آینده پژوهی جهان اسلام

تاریخ برگزاری همایش : سوم آبانماه سال 1395

ایمیل همایش : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

وب سایت همایش : http://conf.iiwfs.com

شماره تماس : 02122357856

محل برگزاری : تهران، دانشگاه تربیت مدرس

 

 

محورهای اصلی و فرعی همایش "بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسلام"
الف) گونه شناسی بحران¬های جهان اسلام
- بحران¬های قومی – نژادی
- بحران¬های دینی و مذهبی
- بحرانهای اقتصادی در جهان اسلام
- بحرانهای فرهنگی در جهان اسلام
- بحرانهای زیست محیطی در جهان اسلام(آب)
- بحران¬های ناشی از منابع طبیعی(انرژی و کانی)

ب)کانون¬ها و مناطق بحرانی در جهان اسلام
- شرق مدیترانه
-افغانستان
- شبه جزیره عربستان
- جنوب شرق آسیا
- خلیج فارس
- افریقا
-منطقه قفقاز
- آسیای مرکزی و سین کیانگ
- جنوب شرق اروپا
- جنوب آسیا
- شرق آسیا

ج) ریشه¬یابی بحران¬های ژئوپلیتیکی در جهان اسلام
- -سیر تکوین تاریخی بحران¬های ژئوپلیتیکی
- -عوامل مکانی - فضایی موثر بر بحرانهای ژئوپلیتیکی
- -نقش دولت¬ها و بازیگران سیاسی درون منطقه¬ای جهان اسلام
- -نقش دولت¬ها و بازیگران مداخله¬گر فرا منطقه¬ای (قدرت¬های جهانی)
- -نقش نخبگان مذهبی ، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی
- -نقش رسانه¬ها در بحران¬های ژئوپلیتیکی
-
د‌) بازتاب¬های فضایی-محیطی بحران¬های ژئوپلیتیکی جهان اسلام
- -الحاق و انتزاع در کشورهای جهان اسلام
- -ناپایداری قدرت، سیاست و مرزهای سیاسی در جهان اسلام
- -توسعه تهدیدات و ناامنی در حال و آینده
- -بحران¬ها و نقش آن در همگرایی جهان اسلام
- -بحران¬ها و نقش آن در واگرایی جهان اسلام
- -تاثیر بحران¬ها در گسترش فقر و مصیبت
- -نقش بحران¬ها در کاهش قدرت جهان اسلام
- -بسترسازی مداخله نظامی قدرت¬های فرامنطقه¬ای
- -تاثیر بحران¬ها در تخریب و توسعه نیافتگی جهان اسلام
- -تاثیر بحران¬ها در ظهور سلطه استعمار جدید (موج سوم استعمار)
- -تاثیر بحران¬ها در توسعه تروریسم
-
ه) راهبردها و راهکارهای بحران زدایی در جهان اسلام
- -نگرش¬ها و رویکردهای مهار و گسترش بحران
- -مدل¬های نظری مدیریت بحران های ژئوپلیتیکی
- -الگوها تجارب موفق مدیریت بحران در جهان اسلام
- -آسیب شناسی مطالعات و پژوهش¬های وحدت در جهان اسلام
- -ملاحظات و الزامات همگرایی در جهان اسلام
- -ملاحظات و الزامات تشکیل امت واحده اسلامی
- -منافع و ارزش¬های مشترک در جهان اسلام
- -فرصت¬سازی خلق منافع مشترک در جهان اسلام
- -نقش رهبران مذهبی، نخبگان، رسانه¬ها، سیاست¬مداران در همگرایی و حل منازعات در جهان اسلام
- -راهکارهای زدایش و خنثی¬سازی ریشه¬ها و عوامل بحران

 

 توضیحات فارسی اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسلام :

 

 

بحران ژئوپليتيكي حاصل منازعه و كشمكش كشورها و گروههاي سياسي ـ فضايي و بازيگران سياسي بر سر كنترل و تصرف يك يا چند ارزش و يا عامل جغرافيايي است. بحرانها داراي منشا مختلفي بوده و انواع مختلف نيز دارا هستند. بحرانها از لحاظ كاركردي منجر به خروج سيستم از حالت تعادل، و بروز اخلال در وضعيت عادي و فرآيندهاي فضاي جغرافيايي و زيستگاه انسانها مي‌گردند. بحرانهاي ژئوپليتيكي داراي ويژگيهاي زير مي‌باشند :


الف : موضوع و عامل بحران، كنترل، مداخله و تصرف يك يا چند ارزش نظير مكان، فضا، موقعيت، آب، منبع معدني،‌ قلمرو، اقليت، زيارتگاه، بازار صادراتي، مسير انتقال كالا، انرژي، توريسم، جزيره، تنگه، خط‌مرز، مكان مذهبي و نظاير آن است.

ب: بحران ژئوپليتيكي از پايداري و تداوم نسبي برخوردار است و بسادگي قابل حل و برطرف شدن نيست. زيرا موضوع بحران و كشمكش در زمرة منافع ملي و جمعي محسوب مي‌گردند.

ج: حل بحرانهاي ژئوپليتيكي مستلزم شرايط زير است:

وجود فضاي حسن نيت و روابط دوستانه بين طرفين موضوع بحران
تقسيم‌پذير بودن ارزش جغرافيايي و منفعت متعارض، به گونه‌اي كه هر كدام از مدعيان به سهم مناسبي دست يابند و رضايت آن‌ها حاصل آيد
نامتوازن بودن مناسبات قدرت، بطوريكه يك طرف منازعه از قدرت برتر برخوردار بوده و در سايه قدرت نمائي خود رقبا و طرفهاي مقابل خود را مجاب به پذيرش خواستة‌خود بكند و كنترل ارزش جغرافيايي مورد منازعه را در دست بگيرد. مانند جزاير كوريل در شمال ژاپن كه توسط روسيه كنترل مي‌شود.

چنانچه بحران ژئوپليتيكي با روشهاي مصالحه آميز حل نشود، تداوم بحران منجر به جنگ مي‌شود.

د: بحرانهاي ژئوپليتيكي هر چند شكل سياسي بخود مي‌گيرند ولي از ديرپايي برخوردار هستند.

هـ:در بحرانهاي ژئوپليتيكي الگوي مداخله‌اي چند سطي شكل مي‌گيرد. به عبارتي سطوح مختلفي از بازيگران در ارتباط با بحران درگير مي‌شوند. درگير شدن بازيگران مزبور در بحران ژئوپليتيكي بر مبناي اهداف مختلفي صورت‌ مي‌پذيرد از قبيل: انگيزة بشر دوستانه و كمك به صلح و امنيت بين‌‌المللي، توسعة‌حوزة نفوذ، پيگيري اهداف و منافع ملي، ارتقاء موقعيت ژئوپليتيكي در سيستم منطقه‌اي و جهاني از طريق به دست گرفتن مديريت و رهبري فرآيند حل و فصل بحران كه مي‌تواند با رويكرد آشتي جويانه و يا تداوم بحران همراه باشد. سطوح مختلف بازيگران مداخله‌گر در بحران ژئوپليتيكي عبارتند از: مدعيان و طرفهاي منازعه يا سطح محلي 2. سطح منطقه‌اي، 3. سطح فرا منطقه‌اي، 4. سطح جهاني و كروي، 5. سطح سازه‌اي يا سازمانهاي منطقه‌اي و جهاني نظير سازمان ملل و شوراي امنيت.

در حال حاضر جهان اسلام دچار بحرانهاي ژئوپليتيکي مختلفي است. بحران گروه‌هاي تکفيري، مداخله کشورهاي قوي در کشورهاي ضعيف منطقه، رقابت و کشمکش بين کشورهاي همجوار، رقابتهاي ايدولوژيکي، بحران قوميت، گسست‌هاي فرهنگي، چالشهاي اقتصادي، عدم مشروعيت، و بحرانهايي از اين قبيل که ساختارهاي سياسي و حکومتي در کشورهاي اسلامي را با چالش مواجه ساخته است.
حل و فصل بحرانهاي ژئوپليتيکي در بين کشورهاي اسلامي مستلزم وجود زمينه ها و عوامل زير است:

1ـ ويژگيها و ارزشهاي مشترک, تاريخي, تمدني, فرهنگي, زباني, ديني, قومي،ايدئولوژيکي و نظاير آن که به ايجاد تجانس ساختاري بيانجامند.
2ـ تهديدات مشترک اعم از امنيتي, نظامي، فرهنگي, سياسي, اقتصادي و غيره
3ـ کارکردها و علائق مشترک که به همساني عملکردي و منافع مشترک مي انجامد.
4ـ نيازهاي متقابل و وابستگي دو يا چند جانبه که نوعي هم تکميلي در حوزه‌هاي کارکردي اقتصادي, اجتماعي, فرهنگي, امنيتي و غيره را مبتني بر مزيتهاي هريک از اعضا منعکس مي نمايد.
5ـ موقعيت ژئوپليتيکي و قدرت برتر که نقش اصلي را در تأسيس و رهبري همگرائي بعهده مي‌گيرد.
6ـ ضرورتهاي جهاني و کروي که مديريت فراگير و يکپارچه جهاني را اجتناب ناپذير مي‌نمايد.
با توجه به مطالب فوق الذکر اين همايش با هدف حل مسائل کشورهاي اسلامي سعي در کالبدشکافي و در نهايت ارائه راهکارهاي حل چالشهاي موجود در جهان اسلام را دارد.

 

International Conference on Geopolitical Crises in the Islamic World

 

Welcome to the 1st International Conference on Geopolitical Crisis in the Islamic World

 

Geopolitical crisis is the result of conflicts and tensions between countries, political-spatial groups and political actors to control one or more values or geographical factors. Crises have different sources and types, which functionally lead the system to an imbalanced state and can disrupt the normal situations, spatial-geographical process and habitat for humanity. Geopolitical crises include these features:

 

a) The issue and factor of crisis is to intervene and control one or more values like location, space, position, water, mineral resource, territory, minority, shrine, export market, transfer of goods, energy, tourism, island, strait, border line, religious site and so on.

b) Geopolitical crisis has relative stability and permanence and it is not easily solvable and removable, because the issue of crisis and tension is considered under national and collective interests.

c) Resolving geopolitical crisis requires following conditions:

 

1. Establishment of friendly relations and goodwill among two sides of the crisis.

2. Divisibility of geographical value and conflicting benefit, in a way that each of the claimants reach a desirable contribution and satisfaction achieved.

3. The imbalance of interrelation of power in a way that one side of the conflict has the hegemonic power and convinces the competitors and counterparties to accept their demand in the shadow of their saber-rattling and take the control of the disputed geographical value, like the Kuril Islands in north of Japan, which is under the Russia’s control.

If geopolitical crises are not peacefully resolved, the permanence of crisis can lead to war.

d) Although geopolitical crisis take political form, they lasts for a long time.

e) Multilevel intervention model is formed in the geopolitical crises. In other words, different levels of actors involved in the crisis. The actors involvement in geopolitical crisis is done on the basis of various objectives such as humanitarian motivation and contribute to international peace and security, pursuing the objectives and national interests, promotion of geopolitical position in regional and global system through taking the management and leadership of resolving the crisis process that can be associated with approach of reconciliation or permanence of crisis. Different levels of actors’ intervention in the geopolitical crisis are considered as: 1. Claimants and parties of the conflict or local level 2. Regional level 3. Trans-regional level 4. Global and spherical level 5. Regional and international organizations such as the United Nations and the Security Council.

 

At present, the Islamic World is facing different geopolitical crises. Takfiri groups crisis, powerful countries intervention in weak states of the region, competition and tension between neighboring countries, ideological rivalries, ethnic crises, cultural breaks, economical challenges, illegitimacy, and crises like them that have been made political and governance structures of Islamic countries face to the challenges.

 

Resolving the geopolitical crises among Islamic countries requires following factors:

 

1. Common historical, civilization, cultural, linguistic, religious, ethnic, ideological features and values which lead to the creation of structural homogeneity.

 

2. Common threats including security, military, cultural, political, economic and etc.

 

3. Common functions and interests which lead to functional equivalence and common interests.

 

4. Mutual needs and bilateral or multilateral dependence which reflects a kind of supplementary in the functional areas of economic, social, cultural, security and etc, based on each member’s interests.

 

5. Geopolitical position and hegemonic power that assume a major role in the establishment and leadership of convergence.

 

6. International and spherical requirements that make inevitable the comprehensive and global integrated management.

 

According to the above mentioned theme, this conference with the aim of resolving Islamic countries issues, tries to anatomy and finally provide solutions to the present challenges in the Islamic world

اطلاعات تکميلي

  • عنوان فارسی: اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسلام
  • عنوان انگلیسی: International Conference on Geopolitical Crises in the Islamic World
  • زمان برگزاری: دوشنبه, 03 آبان 1395
  • سطح همایش: بین المللی

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.