برگزار كنندگان همایش: انجمن امار ایران - دانشگاه رازی کرمانشاه مهلت ارسال خلاصه مقالات: با دبیرخانه کنفرانس تماس حاصل فرمایید مهلت ارسال اصل مقالات: تاريخ برگزاري همايش: سوم لغایت پنجم شهریور ماه 1393 وب سايت همايش: isc12.razi.ac.ir تلفن تماس دبيرخانه: 4274573-0831 آدرس دبيرخانه: کرمانشاه، باغ ابريشم، دانشگاه رازی، دانشکده علوم،…
برگزار كنندگان همایش: دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار - انجمن ریاضی ایران مهلت ارسال اصل مقالات: بیستم فروردین ماه 1392 تاريخ برگزاري همايش: هجدهم و نوزدهم اردیبهشت ماه 1392 وب سايت همايش: www.4thcna.ir تلفن تماس دبيرخانه: 2220691 0371 آدرس دبيرخانه: خوانسار -ابتدای بلوار نماز - دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار…
صفحه2 از2