فنی و مهندسی

 در این مجموعه تمام همایش های مربوط به حوزه فنی و مهندسی قرار گرفته است همایش های این مجموعه عبارتند از :

 عمران،نقشه برداری , محیط زیست،HSE،انرژی  , کامپیوتر،فناوری اطلاعات  , صنایع،معدن،مواد،نساجی،نفت  , مکانیک،بیومکانیک،بیومتریال،مکاترونیک  , شیمی،پلیمر،هسته ای  , برق،الکترونیک