برگزار كنندگان: انجمن تونل ایران با همکاری انجمن بین المللی تونل مهلت ارسال چكيده مقالات: مهلت ارسال متن كامل مقالات: 22 خرداد 1392 تاريخ برگزاري همايش: 13 الی 16 آبان 1392 سايت همايش: itc2013.ir تلفن تماس دبيرخانه: 88630495 آدرس دبيرخانه: تهران، خيابان كارگر شمالي، نبش خيابان دوم، ساختمان 467 (پلاک…
صفحه8 از8