نخستین سمینار صندوق پیمانکاران برگزار كنندگان: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاريخ برگزاري همايش: دهم و یازدهم اردیبهشت ماه 1392 وب سايت همايش: www.iranenergyfund.com تلفن دبيرخانه: 88014486-89 آدرس دبيرخانه: خيابان كارگر شمالي- بعد از تقاطع جلال آل احمد- پرديس 2- دانشكده‌هاي فني دانشگاه تهران- انستيتو مهندسي نفت محل…
صفحه6 از6