برگزار كنندگان: موسسه اطلاع رسانی نفت،گاز و پتروشیمی مهلت ارسال خلاصه مقالات: بیست و چهارم فروردین ماه 1392 مهلت ارسال متن كامل مقالات: بیست و چهارم فروردین ماه 1392 تاريخ برگزاري همايش: سوم و چهارم تیر ماه 1392 وب سايت همايش: www.petrostorage.com تلفن تماس دبيرخانه: 88556492-6 آدرس دبيرخانه: خیابان بهشتی،…
برگزار كنندگان همایش: موسسه اطلاع رسانی نفت، گاز و پتروشیمی مهلت ارسال خلاصه مقالات: پانزدهم خرداد ماه 1392 مهلت ارسال اصل مقالات: پانزدهم خرداد ماه 1392 تاريخ برگزاري همايش: نهم مهر ماه 1392 وب سايت همايش: www.petroict.com تلفن تماس دبيرخانه: 88556492-6 آدرس دبيرخانه: تهران -مابین خیابان قائم مقام و شهید…
صفحه5 از5