تاریخ برگزاری همایش یکم لغایت دهم خرداد 1393 برگزار کنندگان موسسه عروج اندیشه پویا محل برگزاری   مهلت ارسال چکیده مقالات   مهلت ارسال اصل مقالات   اعلام نتایج داوری   مهلت ثبت نام   تلفن دبیرخانه 77643476   و 77632676 فکس دبیرخانه 77643476 021 - 021-77632676 وب سایتهای همایش www.tarannomfestival.ir…