همایش بافت­های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها

زمان برگزاری همایش: 07 لغایت 08 اردیبهشت ماه 94

برگزارکننده: دانشگاه کاشان- شهرداری کاشان

مکان: کاشان، دانشگاه کاشان، تالار آزادی

 

وبسایت همایش:

http://baftefarsoodeh.kashanu.ac.ir/

 

ایمیل:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

شماره تماس:03155912791

فکس: 03155912777

 

 

 اهداف همایش:
گردهمایی اندیشمندان، پژوهشگردان، مدیران و کارشناسان و برنامه ریزان شهری به منظور بحث و تبادل نظر و فراهم کردن بسترهای علمی پیشرفت ایرانی – اسلامی بافت های فرسوده شهری کشور

تبیین مفاهیم و مصادیق فرسودگی و بافت های فرسوده شهری در ابعاد اجتماعی اقتصادی ، جغرافیایی، فرهنگی و کالبدی

تبیین اصول و روشهای بهینه مدیریت بافت های فرسوده شهری در سطح ملی و منطقه کاشان

بهره گیری از تجربیات ملی و بین المللی در مرحله برنامه ریزی بافت های فرسوده و تبیین روش ها و راهکارهای تهیه و اجرای طرح توسعه شهری در بافت های شهری در ایران و کاشان و آران و بیدگل

تجربه و تحلیل فرصت ها و چالش های فرا روی بافت های فرسوده شهری

ارزیابی برنامه ها، چشم انداز و نقشه استراتژیک بافت های فرسوده منطقه کاشان

بهره گیری از از یافته های جدید پژوهشی

استفاده بیشتر و بهتر از فضای شهری برای اسکان جمعیت

رفع نیاز ساکنان بافت فرسوده به کاربری های خدماتی (ایجاد فضاهای کار و تفریح مناسب)

بهبود ساختار حمل و نقل در بافت فرسوده و به تبع آن در شهر

ارتقاء الگوی سکونت و مسکن

 

 

 

محورهای همایش:


1. مباحث نظری و مفهومی بافت های فرسوده:

سیر تحولات تاریخی مفاهیم مرتبط با بافت های فرسوده شهری در جهان و ایران: ارزش ها و چالش ها

بررسی تحلیلی معنا شناختی بافت های فرسوده شهری

راهکارها و شیوه های مداخله در بافت های فرسوده شهری.

معیارهای سنجش و اندازه گیری میزان فرسودگی بافت های فرسوده شهری.

شیوه ها و رویکرد های نوین مداخله در بافت های فرسوده شهری.

عوامل و بررسی زمینه های شکل گیری بافت های فرسوده شهری.

2. بافت های فرسوده شهری و ابعاد مدیریتی :

بررسی الگوی مدیریتی و ظرفیت سازی در توسعه پایدار بافت های فرسوده شهری

بررسی قوانین و مقررات در مدیریت بافت های فرسوده شهری

بررسی روش های کنترلی، نظارت و هدایت توسعه بافت های فرسوده شهری

بررسی شیوهای نوین مدیریت بافت های فرسوده شهری

مدیریت بحران در بافت های فرسوده شهری

بررسی نقش و الگوی مداخله نهادهای دولتی و غیر دولتی در مدیریت توسعه بافت های فرسوده ایران، کاشان و آران و بیدگل

بررسی جایگاه مدیریت هماهنگ شهری در نوسازی و بازآفرینی بافت های تاریخی و فرسوده شهری و نحوه ایجاد آن3. بافت های فرسوده شهری و ابعاد اجتماعی فرهنگی :

بررسی و ارزیابی الگوهای مشارکتی ارتباطی در بافت های فرسوده شهری

مشارکت و نقش آن در تحقق پذیری طرح های نوسازی شهری

بررسی ابعاد جامعه شناختی و راهکارهای پایدار اجتماعی بافت های فرسوده شهری

بازشناسی محدودیت ها و فرصت های اجتماعی و فرهنگی در بافت های فرسوده شهری

بررسی ساختار جمعیتی و اجتماعی و فرهنگی بافت های فرسوده منطقه کاشان.

بررسی روشهای افزایش همگرائی های اجتماعی در بافت های فرسوده

بررسی الگوهای اجتماعی سکونت در بافت های فرسوده شهری منطقه کاشان.

بررسی چگونگی ارتقاء سرمایه اجتماعی در بافت های فرسوده منطقه کاشان.

نقش مشارکت در ایجاد فرصت های مناسب برای "ساکنین بافت های فرسوده"، "مدیریت شهری"

بررسی رضایتمندی ساکنان بافت های فرسوده از شاخص های کیفیت زندگی

4. بافت های فرسوده شهری، ابعاد کالبدی فضائی :

امکان سنجی توسعه کاربری ها و کارکردهای جدید در بافت های فرسوده شهری

بررسی شیوه ها و الگوهای حفظ و نگهداری ارزش های ایرانی و اسلامی در بافت های فرسوده شهری

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کالبدی بافت های فرسوده

بررسی و ارزیابی روشهای جدید مقاوم سازی بافت های فرسوده شهری

بافت فرسوده کاربرد مواد و مصالح بوم آور و جدید و تکنولوژی مختلف ساخت

بررسی شبکه های ارتباطی و الگوهای دسترسی در بافت های فرسوده

بررسی سلسله مراتب خدماتی در بافت های فرسوده شهری

بافت فرسوده کاربرد موارد و مصالح جدید و تکنولوژی نوین ساخت

5. بافت های فرسوده شهری، ابعاد جغرافیائی زیست محیطی :

بررسی روشهای پیشگیری از سوانح و آسیب های طبیعی بافت های فرسوده شهری

ارزیابی برنامه ها و طرح های ایمنی بافت های فرسوده شهری

ارائه الگوها و معیارهای زیست محیطی در بافت های فرسوده شهری

ارزیابی توانها و ظرفیت های محیطی در بافت های فرسوده شهری

بررسی بهداشت و آلودگی های محیطی در بافت های فرسوده شهری

بررسی شرایط اقلیمی و اثرات آن بر بافت های فرسوده شهری، کشور و منطقه کاشان.

6. بافت های فرسوده شهری، ابعاد اقتصادی :

بررسی تأثیر نوسازی بافت های فرسوده در تحرک اقتصاد شهری

بررسی شیوه ها و موانع تأمین منابع مالی نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری

بررسی هزینه فایده نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری

بررسی میزان تأثیر نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده بر بازار مسکن و اقتصاد ساختمان

ارزیابی اقتصادی طرح های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده منطقه کاشان.

بررسی روش های تأمین منابع مالی جهت تحقق برنامه های بهسازی و بازآفرینی بافت های تاریخی و فرسوده شهری

7. احیای بافت های فرسوده شهری بر اساس الگوی اسلامی-ایرانی و معماری بومی

شاخص های معماری اسلامی ایرانی در معماری بافت های فرسوده

نقش معماری اسلامی ایرانی در شهرسازی جدید

نقش معماری خانه های تاریخی در احیای بافت های فرسوده با تأکید بر شهر کاشان

احیای بافت های فرسوده شهری با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی

تضادهای معماری مدرن و الگوی سنتی در بافت های فرسوده

.

8. بافت های فرسوده و گردشگری

گردشگری، معماری بافت های فرسوده و توسعه پایدار

گردشگری و بناهای تاریخی

گردشگری و بافت های سنتی فرسوده شهری

گرافیک محیطی و طراحی شهری در گردشگری

بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و تأثیر آن در توسعه گردشگری

بافتهای فرسوده، تسهیلات و زیرساخت‌های گردشگری (محل‌های اقامتی و ....)

گردشگری، نظم و امنیت و توسعه مناطق حاشیه نشین شهری

راهبردهای نوین گردشگری وتوسعه پایدار در بافتهای فرسوده

9. بافت های فرسوده و پدافند غیرعامل

بافت های فرسوده شهری و مدیریت بحران

جایگاه پدافند غیر عامل در طرح های بهسازی و نوسازی شهری

مکان گزینی با رویکرد دفاع غیر عامل در بافت های فرسوده

اصول دفاع غیرعامل در بافت های تاریخی و شهرسازی اسلامی

زیرساخت ها و تأسیسات بافت های فرسوده و دفاع غیر عامل

کاربری های بافت های فرسوده و دفاع غیر عامل

10. بافت های فرسوده منطقه کاشان :

بررسی ابعاد جغرافیایی بافت های فرسوده منطقه کاشان.

بررسی شیوه ها و الگوهای مداخله در بافت فرسوده منطقه کاشان.

بررسی محدودیت ها و فرصت های اجتماعی فرهنگی و اقتصادی در بافت فرسوده منطقه کاشان.

بررسی چگونگی امنیت شهری در بافت فرسوده منطقه کاشان.

بررسی الگوهای برنامه ریزی برای بافت فرسوده منطقه کاشان.

بررسی شیوه های مدیریت شهری در بافت های فرسوده شهری

شیوه های توانمندسازی اجتماعیفرهنگی بافت فرسوده منطقه کاشان.

بررسی شیوه های سرمایه گذاری در بافت فرسوده منطقه کاشان

 

 

مسئول همایش: امیر اشنویی 

 

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.