کنفرانس بین المللی پژوهش در هنر به کوشش مجموعه بین المللی کارین به مدت یک روز در تاریخ 25 آذرماه 95 در سنگاپور برگزار خواهد شد.
برگزار كنندگان:    مرکز مطالعات طرح تحول در حوزه علوم انسانی انجمن علمی پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس انجمن علمی معمار و دارالقرآن دانشگاه تربیت مدرس مهلت ارسال مقاله: 1392/06/20   اعلام پذیرش اصل مقاله: 1392/07/15   مهلت ثبت نام در همایش و کارگاه­ها: 1392/07/30   تاریخ برگزاری همایش و…