پنجمین کنفرانس ملي توسعه پایدار در علوم جغرافیا، برنامه ریزی، معماری و شهر سازی به کوشش مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار،وزارت علوم تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی مهراروند به مدت یک روز در تاریخ 25 اسفندماه 95 در تهران برگزار خواهد شد.

 

کنفرانس دوسالانه جامعه و معماری معاصر به کوشش مرکز موسسه معماری و شهرسازی سفیران مهرازی به مدت یک روز در تاریخ 20 آبان ماه 95 در اصفهان برگزار خواهد شد.

 

سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری به کوشش دبیرخانه دائمی کنفرانس با همکاری دانشگاهها و مراکز علمی کشور  به مدت یک روز در تاریخ 14 اسفندماه 95 در تهران برگزار خواهد شد.

 

سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران به کوشش مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار،وزارت علوم تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی مهراروند به مدت یک روز در تاریخ 25 آذرماه 95 در تهران برگزار خواهد شد.

 

نخستین همایش ملی دانشجویی جغرافیا و برنامه ریزی به کوشش انجمن علمی دانشجویی جغرافیا دانشگاه گیلان به مدت یک روز در تاریخ 13 اردیبهشت ماه 95 در گیلان برگزار خواهد شد.

 

سومین سمپوزيوم بين المللي علوم مديريت به کوشش مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار،وزارت علوم تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی مهراروند به مدت یک روز در تاریخ 14 اسفندماه 95 در تهران برگزار خواهد شد.

 

همایش کاربرد داروهای طبیعی و گیاهی در دامپزشکی توسط دانشگاه آزاد شهرکرد به مدت دو روز در تاریخ 27 و 28 بهمن ماه سال 95 در شهرکرد برگزار خواهد شد.

 

کارگاه آموزشی خلاقیت و نوآوری در بازاریابی خدمات بانکی به کوشش پردیس هنر و دانش پاسارگاد به مدت یک روز در تاریخ 20 آذر ماه 95 در تهران برگزار خواهد شد.

 

نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی به کوشش دانشگاه جیرفت - شرکت شهرکت‌های صنعتی استان کرمان به مدت دو روز درتاریخ 13 و 14 بهمن ماه سال 95 در جیرفت برگزار خواهد شد.

 

صفحه13 از47