نخستین همایش ملی و هفتمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران به کوشش دانشگاه مازندران به مدت دو روز در تاریخ 10 لغایت 11 اردیبهشت ماه 96 در بابلسر برگزار خواهد شد.

 

کارگاه تخصصی و آموزشی پروفسور سایمون بل در تهران 1396 به کوشش دانشکده هنر و معماری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران با همکاری شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی به مدت یک روز در تاریخ 03 اردیبهشت ماه 96 در تهران برگزار خواهد شد.

 

دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار به کوشش دانشگاه علوم پزشکی گیلان و انجمن علمی بهداشت کار ایران به مدت سه روز در تاریخ 12 لغایت 14 اردیبهشت ماه 95 در گیلان برگزار خواهد شد.

 

چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی به کوشش انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران به مدت دو روز در تاریخ 09 لغایت 10 بهمن ماه 95 در تهران برگزار خواهد شد.

 

کارگاه مجازی آنلاین داکینگ مولکولی به کوشش مرکز یادگیری علوم و فنون در تاریخ 18 لغایت 26 آذرماه 95 بصورت مجازی برگزار خواهد شد.

 

اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی به کوشش دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد به مدت یک روز در تاریخ 22 اردیبهشت ماه 96 در خرم آباد برگزار خواهد شد.

 

کنفرانس بین المللی پژوهش در هنر به کوشش مجموعه بین المللی کارین به مدت یک روز در تاریخ 25 آذرماه 95 در سنگاپور برگزار خواهد شد.

 

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر به کوشش دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد به مدت یک روز در تاریخ 20 اسفندماه 95 در خرم آباد برگزار خواهد شد.

 

اولین همایش ملی چالشهای گفتمانی فراروی آینده انقلاب اسلامی ایران به کوشش بسیج اساتید دانشگاه پیام نور استان فارس به مدت یک روز در تاریخ 17 بهمن ماه 95 در شیراز برگزار خواهد شد.

 

صفحه5 از47