اولین همایش ملی کاربرد فناوری های هسته ای در صنعت به کوشش پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای به مدت دو روز در تاریخ 08 لغایت 09 اسفندماه 95 در تهران برگزار خواهد شد.

 

کنفرانس پژوهش های معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران به کوشش مرکز موسسه معماری و شهرسازی سفیران مهرازی در تاریخ اسفندماه 95 در شیراز برگزار خواهد شد.

 

چهارمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی به کوشش دانشگاه پتروناس مالزی با مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی به مدت دو روز در تاریخ 18 لغایت 19 اردیبهشت ماه 95 در تهران برگزار خواهد شد.

 

دومین اجلاس معدن و صنایع معدنی ایران"توسعه و سرمایه گذاری " به کوشش ایمیدرو- شرکت همایش سازان امروز به مدت دو روز در تاریخ 20 لغایت 21 آذرماه 95 در تهران برگزار خواهد شد.

 

چهارمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران به کوشش انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین- موسسه آموزش عالی مهر اروند به مدت یک روز در تاریخ 16 دی ماه 95 در تهران برگزار خواهد شد.

 

نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان به کوشش دانشکده هنر و معماری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران به مدت یک روز در تاریخ 03 اردیبهشت ماه 96 در تهران برگزار خواهد شد.

 

کنگره نانو،از سنتز تا صنعت به کوشش دانشگاه علوم تحقیقات تهران به مدت سه روز در تاریخ 26 لغایت 28 بهمن ماه 95 در تهران برگزار خواهد شد.

 

دومين کنفرانس ملی فرهنگ، گردشگری و هويت شهری به کوشش موسسه علمی پژوهشی مهراندیشان ارفع به مدت دو روز در تاریخ 06 لغایت 07 بهمن ماه 95 در کرمان برگزار خواهد شد.

 

کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان به کوشش دانشکده هنر و معماری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران به مدت یک روز در تاریخ 03 اردیبهشت ماه 96 در تهران برگزار خواهد شد.

 

صفحه7 از47