کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مشاوره،خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی به کوشش مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه-icsd- گروه پژوهشی اخلاق عرفان وعلوم تربیتی- سروش حکمت مرتضوی به مدت یک روز در تاریخ 19 بهمن ماه 95 در تهران برگزار خواهد شد.

 

همایش معماری ناجای آینده به کوشش مرکز مطالعات راهبردی ناجا به مدت یک روز در تاریخ 29 دی ماه 95 در تهران برگزار خواهد شد.

 

چهارمین همایش یافته های نوین در محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی به کوشش دبیرخانه همایش در بهمن ماه سال 95 در تهران برگزار خواهد شد.

 

سومین همایش ملی هواشناسی به کوشش انجمن علمی هواشناسی ایران به مدت دو روز در تاریخ 03 لغایت 04 اسفندماه 95 در رشت برگزار خواهد شد.

 

دومین کنگره سالانه بین المللی مهندسی عمران به کوشش موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی به مدت یک روز در تاریخ 22 اسفندماه 95 در شیراز برگزار خواهد شد.

 

اولین کنفرانس بین المللی صنایع غذایی به کوشش موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی به مدت یک روز در تاریخ 23 دی ماه 95 در شیراز برگزار خواهد شد.

 

وبینار رایگان مجوزدهی در رایانش ابری به کوشش رسانه ایـ سمینار و جامعه آزاد رایانش ابری ایران به مدت یک روز در تاریخ 17 آبان ماه 95 بصورت اینترنتی و زنده برگزار خواهد شد.

 

دومین دوره‌ی کنفرانس بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها به کوشش دانشگاه اصفهان - بنیاد ملی بازی های رایانه ای به مدت سه روز در تاریخ 27 لغایت 29 بهمن ماه 95 در اصفهان برگزار خواهد شد.

 

اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری به کوشش شرکت بین المللی کوشا به مدت یک روز در تاریخ 07 بهمن ماه 95 در تهران برگزار خواهد شد.

 

صفحه9 از47