کنگره بین المللی دینامیک سازه ،عمران و مقاوم سازی ساختار شهری به کوشش مهندسین مشاور آراء به مدت دو روز در تاریخ 16 لغایت 17 اسفندماه 95 در دبی برگزار خواهد شد.

 

کنگره بین المللی عمران،معماری و مدیریت پروژه و ساخت به کوشش کنرسیوم نقش و طرح آنا بافت شهر به مدت یک روز در تاریخ 01 اسفند ماه 95 در بندرعباس برگزار خواهد شد.

 

کنگره بین المللی معماری،گردشگری و توریسم به کوشش شرکت آذر تبار ایرانیان به مدت یک روز در تاریخ 01 اسفندماه 95 در دبی برگزار خواهد شد.

 

ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت به کوشش شرکت خدمات برتر به مدت یک روز در تاریخ 26 بهمن ماه 95 در تهران برگزار خواهد شد.

 

همایش ملی کاربرد داروهای طبیعی و گیاهی در دام پزشکی و دومین همایش منطقه ای دام پزشکی سنتی به کوشش دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد به مدت دو روز در تاریخ 27 لغایت 28 بهمن ماه 95 در شهرکرد برگزار خواهد شد.

 

همایش زلزله، مدیریت بحران دورنمای آینده به کوشش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی به مدت دو روز در تاریخ 07 لغایت 08 بهمن ماه 95 در بجنورد برگزار خواهد شد.

 

همایش کارآفرینی، کسب و کار در حوزه زبان های خارجی به کوشش دانشگاه تهران - پردیس فناوری کیش - انجمن مترجمان شهر تهران به مدت دو روز در تاریخ 17 لغایت 18 آذرماه 95 در تهران برگزار خواهد شد.

 

برنامه ریزی و کنترل پروژه در قراردادهای ساخت به کوشش گروه مطالعات نظام پیمانکاری به مدت یک روز در تاریخ 03 آذرماه 95 در تهران برگزار خواهد شد.

 

همایش تخصصی پدیده فرونشست زمین در ایران به کوشش سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به مدت یک روز در تاریخ 26 آبان ماه 95 در تهران برگزار خواهد شد

 

صفحه10 از47